Mã hóa PHP script

Khỏi tốn tiền, dễ sử dụng đó là trang Online PHP Script Encoder, chỉ cần dán đoạn mã PHP vào đây, nhấn nút Encode là trả về đoạn code đã được mã hóa.

THAM KHẢO

~ by tvkarch on 08/02/2010.

4 Responses to “Mã hóa PHP script”

  1. Link die rồi, xài tiếp cái này vậy http://www.php-developer.org/encrypt-php.php

  2. Cảm ơn bạn, mình đang cần cái này 🙂

  3. Vãi, mã hóa cái này cho thêm nặng hả bạn 😀 base64 decode phát là xong

  4. Mã hóa chơi cho vui 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: