Đi học trở lại

Hôm nay vác tiền đi đăng ký học lớp đầu tiên trong bộ Chương trình đào tạo dành cho “sếp”, ngày trước đi học toàn công ty đài thọ, bây giờ bỏ tiền túi ra thấy xót quá. Hồi đó đi làm không ráng học lỏm mấy anh chị ba cái vụ này, bây giờ không biết gì hết nên đành phải tự thân vận động thôi. Cũng tại không nghĩ rằng sẽ có ngày nghỉ việc, cũng tại không nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ vật lộn với thuế má,  cũng tại vân vân và vân vân…

Còn mấy lớp nữa thấy quảng cáo cũng hay, để học thử lớp này xem có đáng cúng tiền vào mấy lớp còn lại không.

MỘT VÀI CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

~ by tvkarch on 11/03/2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: