Soft: Convert video miễn phí với Prism

Một công cụ nhỏ gọn và miễn phí (bản thương mại có nhiều codec hơn) đủ để dùng convert các file video thành các version khác như MP4, 3GP để chép vào điện thoại di động, hay VOB để burn thành DVD, FLV để quăng lên web v.v… Có các phiên bản cho Win lẫn Mac, được phân phối trên trang Download của Apple.

DOWNLOAD

~ by tvkarch on 16/03/2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: